Berikning = att hjälpa hunden att få utlopp för sina medfödda beteenden

Vad är då Berikning?

Alla djur har beteenden som är så viktiga, att djuret behöver få utföra dessa. Det gäller naturligtvis även våra hundar.

Att skapa möjligheter för djuren att få utlopp för sådana beteenden, är berikning!

boomer_dog

Vilka av hundens beteenden är så viktiga, att de behöver få utlopp?

Jaktbeteenden: olika beteenden som är kopplad till jakten. Exempel på sådana är: att springa efter, spåra och gripa bytet. 

Samarbetsbeteenden: att tillsammans med andra arbeta mot ett visst mål. 

Revirbeteenden: beteenden som handlar om att kontrollera och vakta sitt revir. 

Familjebeteenden: socialt samspel som lek, konfliktlösning och vårdande.

Födobeteenden: olika beteenden som har med ätande att göra. Till exempel tugga och svälja, söka föda och undersöka om något går att äta.

 P6270015

Vad händer om ett medfött beteende inte får utlopp? 

Om hunden inte får möjlighet att utföra ett sådant beteende, så är det i första hand risk att det ”poppar upp” i (för hundägaren) fel sammanhang. Det kan då utvecklas till ett problembeteende, som exempelvis olovlig jakt eller överdrivet vaktande. Om detta av någon anledning inte är möjligt eller stoppas av effektiv träning, så kommer hunden att börja må dåligt. Typiska symtom på att det gått så långt, är så kallade stereotypier. Det är i korthet beteenden som upprepas gång på gång, exempelvis ”flanksugning”, ”skuggjakt”, hundar som jagar solkatter, jagar svansen och ”vankande” m.m.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund:

Kap.2 - 3§: En rastgård där hundar vistas permanent ska vara miljöberikad. Berikningen ska vara säker och inte utsätta hunden för ökad skaderisk. Berikningen ska vara anpassad efter den hund som hålls i rastgården.

4§: Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att de främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Här kan ni som är intresserade av hundgårdsberikning läsa mer samt se bilder på lite ideér för berikning.