Lagar och Regler

Här nedan finns länkar till sidor där du kan läsa om alla lagar och regler som hundägare bör känna till.


Tass Jordbruksverkets regler om hundhållning

Tass Sveriges Riksdags djurskyddslag

Tass Svergies Riksdags djurskyddsförordning

Tass Jordbruksverkets hundregister


Kaxe